Live Kanke (sc) Assembly Election Results 2014

Jharkhand Kanke (sc)

Kanke (sc) Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 24/12/2014 01:47:33

Position Name Party Votes Percentage
1 DrJitu Charan Ram BJP 115702 56.5%
2 Suresh Kumar Baitha INC 55898 27.3%
3 Ashok Kumar Nag JMM 17411 8.5%
4 Subedar Ram CPI 4735 2.31%
5 Niranjan Kalindi AITC 1968 0.96%
6 Rajesh Rajak INLD 1630 0.8%
7 Vijay Ram INLD 1303 0.64%
8 Kamlesh Ram INLD 1279 0.62%
9 Amit Kumar NSM 1207 0.59%
10 Ranjeet Bauri INLD 1070 0.52%
11 AvadheshBaitha INLD 869 0.42%
12 Bajrang Baitha BSP 706 0.34%
13 Dhanraj Kumar CPI(ML) RS 560 0.27%
14 Chandra Rashmi SAP 434 0.21%
Total 204772 100%