Live bagaha Assembly Election Results 2015

Bihar bagaha

bagaha Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 08:56:44

Position Name Party Votes Percentage
1 Raghav Sharan Pandey BJP 72276 44.45%
2 Bhishm Sahani JDU 66293 40.77%
3 Md. Kamran Aziz BSP 8292 5.1%
4 Saket Kumar Pathak IND 2507 1.54%
5 Shesh Nath Chaudhary IND 2463 1.51%
6 Md. Akbar Khan JAPL 2355 1.45%
7 Pashupatinath Gupta IND 1874 1.15%
8 Binod Yadav IND 1493 0.92%
9 Arun Kumar Pathak SS 1031 0.63%
10 Bhole Nath Yadav IND 879 0.54%
11 Bhikhari Prasad CPIML 774 0.48%
12 Atul Kumar Shukla IND 743 0.46%
13 Radheshyam Yadav IND 660 0.41%
14 Majister Yadav SP 486 0.3%
15 Amar Chaudhary JMM 482 0.3%
Total 162608 100%