Live Bihar SSMD(SSMD) election results 2015

SSMD(SSMD) Bihar Election Result

Constituency Candidate Votes
imamganj Raghuni Ram Shashtri 4297
pranpur Israil 1345
tikari Poonam Devi 989
sahebpur kamal Dr Ram Uday Sharma 819
chenari Ramashish Ram 659
dinara Lal Babu Singh 625
kurtha Ram Prabesh Yadav 501
rafiganj Usha Devi 195