Live bisfi Assembly Election Results 2015

Bihar bisfi

bisfi Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 08:58:11

Position Name Party Votes Percentage
1 Faiyaz Ahmad RJD 70975 44.84%
2 Manoj Kumar Yadav (Bhoj Pandaul) RLSP 35650 22.52%
3 Hari Bhushan Thakur Bachaul IND 25796 16.3%
4 Mithilesh Kumar Jha CPI 9309 5.88%
5 Maheshwar Prasad Chaudhary IND 3389 2.14%
6 Prem Shanker Jha IND 2701 1.71%
7 Chameli Devi BSP 2271 1.43%
8 Anil Kumar Singh IND 1754 1.11%
9 Alpana Kumari SS 1375 0.87%
10 Faiz Ahmad ABRMP 1198 0.76%
11 Dhaneshwar Mahto BMTP 984 0.62%
12 Manoj Kumar Yadav (Paradih) GJDS 836 0.53%
13 Md. Ausaf SP 622 0.39%
14 Parwez Hassan JDRH 610 0.39%
15 Ashok Kumar Roy NJPI 442 0.28%
16 Gulab Kumar Sah BMUP 389 0.25%
Total 158301 100%