Live burari Assembly Election Results 2015

Delhi burari

burari Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 11/02/2015 09:32:13

Position Name Party Votes Percentage
1 Sanjeev Jha AAP 124724 63.96%
2 Gopal Jha BJP 56774 29.11%
3 J S Chauhan INC 6750 3.46%
4 Rambir BSP 2343 1.2%
5 Manager Chaurasiya SUCI(C) 930 0.48%
6 Dharam Pal Singh Shivsena 561 0.29%
7 Khadak Lal IND 540 0.28%
8 Richa Mundra SASP 532 0.27%
9 Nafe Singh Rajput IND 435 0.22%
10 Prem Shankar Sharma ABSP 382 0.2%
11 Madhu Diwakar CPI(M) 250 0.13%
12 Ranjan Kumar Singh BJD 158 0.08%
13 Sushil Kumar Mishra ABHM 130 0.07%
14 Gulab Singhal RJLP 110 0.06%
15 Rajbir Singh IND 109 0.06%
16 Praven Kumar GAAP 105 0.05%
17 Pankaj Kumar Agarawal PGP 96 0.05%
18 Kalpana Gupta RPI(A) 85 0.04%
Total 195014 100%