Live hilsa Assembly Election Results 2015

Bihar hilsa

hilsa Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 08:59:36

Position Name Party Votes Percentage
1 Shakti Yadav RJD 72347 49.52%
2 Deepika Kumari LJP 46271 31.67%
3 Shyam Narayan Prasad CPIML 5415 3.71%
4 Sudhir Kumar IND 5263 3.6%
5 Rajeev Ranjan Kumar Urph- J.P. Chandravanshi IND 3796 2.6%
6 Santosh Kumar IND 3176 2.17%
7 Nilam Sinha JAPL 1961 1.34%
8 Niraj Sharma BSP 1807 1.24%
9 Pankaj Roy SS 1624 1.11%
10 Umesh Rabidas IND 964 0.66%
11 Dularchanad Prasad IND 856 0.59%
12 Rakesh Kumar BMF 747 0.51%
13 Om Prakash Mochi SKBP 525 0.36%
14 Sohawan Paswan NJPI 524 0.36%
15 Rajkumar Kewat SKLP 413 0.28%
16 Ramashray Singh SP 399 0.27%
Total 146088 100%