Live kirari Assembly Election Results 2015

Delhi kirari

kirari Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 10/02/2015 05:19:49

Position Name Party Votes Percentage
1 Rituraj Govind AAP 97727 61.96%
2 Anil Jha BJP 52555 33.32%
3 Pratyush Kanth INC 2086 1.32%
4 D N Bhagat Kushwaha BSP 2021 1.28%
5 Amresh Sharma DNP 1499 0.95%
6 Puspraj Singh IND 763 0.48%
7 Banshidhar Mishra HCP 339 0.21%
8 Rasat Garg PRC 258 0.16%
9 Abinav Sanjay Prajapati NCP 224 0.14%
10 Rajinder Kumar Shivsena 173 0.11%
11 D NBhagat Kushwaha BSP 88 0.06%
12 D.N. Bhagat BSP 0 0%
Total 157733 100%