Live pipra Assembly Election Results 2015

Bihar pipra

pipra Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:02:18

Position Name Party Votes Percentage
1 Yaduwansh Kumar Yadav RJD 85944 26.35%
2 Shyambabu Prasad Yadav BJP 65552 20.09%
3 Krishan Chandra JDU 61622 18.89%
4 Vishwamohan Kumar BJP 49575 15.2%
5 Raj Mangal Prasad CPM 8366 2.56%
6 Arun Kumar IND 7266 2.23%
7 Parshuram Pandey IND 6139 1.88%
8 Mahendra Sah BSP 4204 1.29%
9 Nageshwar Prasad Yadav CPM 3507 1.08%
10 Subhash Chandra Gupta NCP 3479 1.07%
11 Vikram Kumar IND 3126 0.96%
12 Mahendra Prasad Chaudhari IND 2961 0.91%
13 Shurbir Kaladhar IND 2899 0.89%
14 Sadhu Yadav GJDS 2604 0.8%
15 Idrish JAPL 2588 0.79%
16 Sudhakar Jha IND 1926 0.59%
17 Nagendra Sahani BSP 1847 0.57%
18 Ramayan Paswan BJKP 1661 0.51%
19 Ramadhar Sah SKLP 1613 0.49%
20 Mohammad Izhar SP 1568 0.48%
21 Bhagya Narayan Prasad Yadav SP 1560 0.48%
22 Pavan Kumar Ray JAPL 1542 0.47%
23 Ankush Kumar Singh RJNP 1398 0.43%
24 Daroga Sah IND 1344 0.41%
25 Uday Kumar Kushwaha IND 1274 0.39%
26 Naresh Prasad Sah ABHKP 649 0.2%
Total 326214 100%