Live riga Assembly Election Results 2015

Bihar riga

riga Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:02:51

Position Name Party Votes Percentage
1 Amit Kumar Cong 79217 49.31%
2 Moti Lal Prasad BJP 56361 35.08%
3 Atul Bihari Mishra CPI 4262 2.65%
4 Braj Mohan Kumar IND 3358 2.09%
5 Priyatam Paswan IND 2743 1.71%
6 Umesh Sah BSP 2635 1.64%
7 Sada Babu Singh IND 2613 1.63%
8 Rambabu Sah NCP 1488 0.93%
9 Devdhari Nishad IND 1305 0.81%
10 Thakur Chandan Kumar Singh IND 1240 0.77%
11 Randhir Kumar IND 1009 0.63%
12 Tajuddin Haidar Khan SP 974 0.61%
13 Md. Abbas Sekh IND 796 0.5%
14 Ram Naresh Sah GJDS 636 0.4%
15 Rajan Kumar RVKP 570 0.35%
16 Gonaur Das LSSP 555 0.35%
17 Ram Vilas Baitha PRBI 500 0.31%
18 Prem Ranjan Kumar Singh BJHP 401 0.25%
Total 160663 100%