Live simri bakhtiarpur Assembly Election Results 2015

Bihar simri bakhtiarpur

simri bakhtiarpur Election Result

Confirmed Result

Party wise Result Last Updated Time: 08/11/2015 09:03:30

Position Name Party Votes Percentage
1 Dinesh Chandra Yadav JDU 78514 49.81%
2 Yusuf Salahuddin LJP 40708 25.82%
3 Ritesh Ranjan IND 9847 6.25%
4 Ganesh Mukhiya Nishad SKLP 6843 4.34%
5 Yaduvansh Roy IND 3766 2.39%
6 Dinesh Kumar Choudhary JMM 3717 2.36%
7 Arbind Kumar Singh IND 3705 2.35%
8 Upendra Yadav IND 2290 1.45%
9 Dharamavir Yadav JAPL 1825 1.16%
10 Binod Paswan BSP 1762 1.12%
11 Arvind Kumar IND 1603 1.02%
12 Umesh Chandra Bharti ABRMP 1277 0.81%
13 Sanjay Singh Chauhan CPIML 937 0.59%
14 Sri Kant Poddar RJNP 838 0.53%
Total 157632 100%