Live Bihar SUCIC(SUCIC) election results 2015

SUCIC(SUCIC) Bihar Election Result

Constituency Candidate Votes
kanti Lal Babu Roy 1850
vaishali Sigeshwar Bhagat 1663
mahua Lalit Kumar Ghosh 1351
tarapur Krishnadeo Sha 1278
paroo Nanhak Sah 1132
nathnagar Deepak Kumar 983
belhar Arjun Pal 978
danapur Natasha Sharma 903
jamalpur Pramod Kumar 899
kurtha Rupesh Kumar 584