Live Bihar LD(LD) election results 2015

LD(LD) Bihar Election Result

Constituency Candidate Votes
vaishali Raj Narayan Kumar 4695
mahnar Sanjit Thakur 2601
lakhisarai Ravikar Kumar 1004
kurtha Amrender Singh 890
dhamdaha Jyotish Kumar 888
kasba Parmeshwar Lal Bishwas 297